• Daří se Vám a rostete, ale s množstvím práce se množí i drobné přehmaty a začíná to být vidět i u klientů?
 • Nedaří se Vám odolávat tlaku klientů na zvyšování rozsahu projektu nebo se vám nedaří vždy uřídit jejich očekávání?
 • Množí se problémy vyplývající z neobratnosti při uzavírání smluvních vztahů nebo při jejich plnění?
 • Narážíte na mezery v dovednostech projektových manažerů a konzultantů, které zbytečně spotřebovávají čas a energii celého týmu?
 • Chcete si uvolnit ruce a pustit se do nových, zajímavějších projektů, ale k tomu potřebujete upevnit dovednosti lidí i procesy řízení?

ODBORNÝ MENTORING

PODPOŘÍ VÁŠ DYNAMICKÝ TÝM POTŘEBNÝMI ZNALOSTMI A ZKUŠENOSTMI.

Komu je odborný mentoring určen:

 • týmům poskytujícím odborné služby na zakázku – projekty pro jejich zákazníky – marketingové agentury, poradenské organizace, IT firmy a další.
 • úspěšným startupům, malým a středním firmám s s plochou organizační strukturou a vysoce motivovaným, dynamicky se rozvíjejícím týmem.
 • vlastníkům a manažerům firem, zaměřených na výsledek, kteří si uvědomují, že kvalita týmu je důležitá, ale nemají prostor se sami mentoringu celého týmu věnovat.

Jeden den osobní přítomnosti mentora týdně představuje:

 • plnou pozornost zkušeného projektového manažera, konzultanta a mentora s rozsáhlými zkušenostmi z oboru,
 • osobní podporu jednotlivých členů týmu v rozvoji jejich manažerských, projektových, ale i technických dovedností
 • realizaci školení projektových a konzultačních technik pro celý tým nebo jeho části přímo na příkladech z Vaší každodenní praxe
 • podporu při výběru a přizpůsobení vhodných postupů v řízení projektů (šablony, procesy i nástroje) tak, aby nebrzdily tým, ale současně minimalizovaly relevantní rizika.

Přínosem mentoringu bude rychle rostoucí výkonnost celého týmu:

 • Vyšší výkonnost jednotlivců i celého týmu, vyšší úspěšnost nabídek, zlepšení dodržování termínů
 • Méně přehmatů, konfliktů a nedorozumění ve spolupráci s klienty i kolegy v týmu nebo jejich efektivnější řešení
 • Vyšší spokojenost a loyalitu stávajících zaměstnanců, snažší adaptaci nových

Standardní nástroje osobního rozvoje mají svoje omezení:

 • Ve velkých, stabilních organizacích roli mentora hrají obvykle nadřízení, nebo starší kolegové. V dynamicky se rozvíjecích menších společnostech s plochou organizační strukturou a proměňujícími se týmy není prostor pro dlouhodobější práci se zaměstnanci.
 • Posílení seniorních pozic je nákladné a nepřinese sjednocení, spíše diverzifikaci. HR nebo vytvoření role HR manažera nepřinese odborné vedení – personalista nebude mít potřebné znalosti a zkušenosti z přímé práce na projektech nebo s klienty.
 • Realizace různých týmových her a akcí – může být zajímavým doplňkem jako odpočinek, ale mnohdy ruší a odvádí od práce. Organizace opravdu relevantní hry je velmi náročná a drahá záležitost, tým přitom nejlépe stmeluje společné řešení pracovních problémů a společné pracovní úspěchy.
 • Školení opravdu na míru jsou velmi drahá, není možné je aplikovat na celý tým. Veřejná školení bývají příliš základní a příliš široce zaměřená, jen část informací je pro konkrétního pracovníka relevantní – hodí se pro začátečníky, ne pro rutinéry, kteří mají něco za sebou.
 • Samostudium je samozřejmou součástí života, je ale časově náročné a velmi individuální, nehodí se příliš pro stmelování kolektivu – každý si ze čteného textu přinese jen část která jemu osobně vyhovuje, informace a dovednosti takto získané je třeba společně kultivovat.

Kolik Vás to bude stát?

 • Pro tým do 15-ti lidí stejně, jako jeden běžný pracovník Vašeho týmu

Co očekávat nelze

 • Převzetí zodpovědnosti nebo manažerské role – soustředění na projekty odvede pozornost od hlavního cíle – práce s týmem
 • Každodenní přítomnost na pracovišti a řešení denních problémů – přílišné ponoření do vazeb a problémů týmu zahlcuje
 • Certifikace a certifikovaná školení pokročilých metod
Menu