Řízení a realizace projektů speciálně v organizacích poskytujících odborné služby, jako je poradenství, IT nebo marketing je velmi komplexní činnost. Od projektových manažerů a konzultantů vyžaduje technické znalosti rychle se rozvíjejícího oboru, pochopení finančních a ekonomických vazeb, manažerské a obchodní dovednosti a vysokou empatii vůči klientům. Jednotný systém a štábní kultura umožňuje pracovat efektivně, vyvarovat se chyb a působit profesionálně na klienty i partnery.

AUDIT ŘÍZENÍ PROJEKTŮ UMOŽNÍ NAVRHNOUT MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH PERSPEKTIVÁCH:

   • systém řízení projektů v rámci organizace
   • znalosti a dovednosti členů týmu
   • výsledky a kvalita řízení projektů
   • vnímání klientů, případně dodavatelů

AUDIT PRO TÝM O VELIKOSTI 10-20 LIDÍ OBSAHUJE:

 1. Úvodní seznámení (1-2 týdny)
  • řízený rozhovor s vedením o strategii organizace, plánovaném rozvoji, současných omezeních a problémech.
  • řízené rozhovory se zástupci 2-3 různých pozic v organizaci – jak subjektů, tak objektů PM a kolegů.
  • účast na 2-3 schůzkách týmů.
  • dotazníkové šetření mezi projektovými manažery a/nebo konzultanty.
 2. Analýzu dat (1-2 týdny)
  • analýzu metodik a postupů, pokud existují
  • analýzu výsledků projektů za určité období, pokud jsou k dispozici (finance, čas, kvalita).
  • analýzu spokojenosti klientů – pokud je k dispozici, nebo je možné ji realizovat.
 3. Přípravu rozvojového plánu (2 týdny)
  • přípravu hypotéz o problémech a jejich možném řešení.
  • workshop – diskuse hypotéz a plánování dalšího postupu s celým týmem.
  • wříprava závěrečné zprávy a diskuse dalšího postupu s vedením organizace.

VÝSTUP: ROZVOJOVÝ PLÁN

 • Shrnutí výsledků a kvality projektů
 • Doporučení doplnění systému řízení
 • Doporučení pro možnosti zvýšení úrovně znalostí a dovedností

CENA

Základní cena Auditu je 48 000 Kč.

Menu